Jak leczyć nadciśnienie tętnicze w ciąży?

Jakie są rodzaje nadciśnienia tętniczego w ciąży? Nadciśnienie tętnicze jest definiowane jako stan podwyższonych wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. O nadciśnieniu mowa wówczas gdy wynik pomiaru wynosi ponad 140/90 mm Hg. W przypadku nadciśnienia tętniczego w ciąży jest to złożony problem, który może przybierać różne postaci: przewlekłe nadciśnienie tętnicze (występujące przed ciążą); nadciśnienie tętnicze indukowane […]